Farklı Üniversiteden Yaz Okulunda Ders Almak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

Yaz Okulu Yönergesindeki ilgili madde şöyledir:

 

MADDE 16- Üniversitemiz öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında açılan yaz öğretimi derslerini, dili aynı veya farklı, kredi ve AKTS’si eşit veya daha fazla, içeriği eşdeğer olmak kaydı ile bölüm kurulunun olumlu görüşü ve birim yönetim kurulu kararı ile alabilirler. Ancak Üniversitemizde İngilizce dilinde verilen bir ders farklı bir dilde alınamaz. Öğrenci yaz öğretiminde Üniversitemizde açılan dersleri diğer üniversitelerden alamaz. Diğer üniversitelerden alınan derslerden CC altındaki notlar Üniversitemizde kabul edilmez.

 

Yaz okulunda alacakları ders üniversitemizde açılmışsa farklı bir üniversitelerden o dersi alamazlar. 

 

Yapılması gerekenler

1-Yaz okulunda alacağınız dersin ders içerikleri öğrenme çıktıları,  içerik, kredi ve saat ölçütlerini gösteren onaylı belgeyi yaz okulunu alacağınız üniversiteden temin ediniz.

2. Temin ettiğiniz onaylı ders içerikleri belgesini ekte sunarak bölümünüze dilekçe ile başvurunuz. Dilekçeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

3-Bölüm Kurulu olumlu görüş bildirmesi halinde Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile farklı üniversitede ders alabilirler.

Eski Site