Kalkınma Bakanlığı Kış Dönemi Tanıtım Programı

 

KALKINMA BAKANLIĞI

2018 KIŞ DÖNEMİ (Şubat)TANITIM PROGRAMI

Kalkınma Bakanlığı'nın görev ve işlevlerini tanıtmak ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen Kalkınma Bakanlığı 2018 Kış Dönemi (Şubat) Tanıtım Programına başvurular 1-30 Kasım 2017 tarihleri arasında kabul edilecektir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 Başvuru Şekli ve Aranan Şartlar

Tanıtım Programına her dönem için azami (100) kişi kabul edilir ve not ortalamasına göre (en yüksek nottan başlayarak) sıralama yapılır.

Kalkınma Bakanlığında Tanıtım Programına katılacaklarda; başvuru tarihinde 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Kalkınma Bakanlığında Planlama Uzman Yardımcılığı alımında tercih edilen bölümlerinin veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun 3 veya 4. sınıf öğrencisi olmak, aynı bölümler itibarıyla 4 yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olmak veya yüksek lisans öğrencisi olmak ve transkriptin kümülatif ortalamasının 4 üzerinden 3 ya da 100 üzerinden 75 olması şartları aranır. Kontenjanın dolmaması halinde, not ortalaması 3'ün altında veya 2. sınıf öğrencisi olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınabilir.

Başvuru şekli;

  • Kalkınma Bakanlığı Tanıtım Programına internet üzerinden online olarak başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.
  • Ayrıca şahsen ya da posta yoluyla başvuru yapacaklar için; Kalkınma Bakanlığı internet sitesinden temin edilecek Başvuru Formunun doldurularak transkriptin aslı ya da onaylı örneği eklenmesi suretiyle Kalkınma Bakanlığı dokümanların evrak birimine (zemin kat) şahsen teslimi veya posta yoluyla Bakanlık adresine (Kalkınma Bakanlığı /Evrak Kayıt Birimi Zemin Kat Necatibey Cad. 110/A Yücetepe ANKARA) iletilmesi gerekmektedir. Kalkınma Bakanlığı Tanıtım Programı Başvuru Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız. (Başvuru seçeneklerinden sadece biri tercih edilmelidir.)

Talebi kabul edilenler; Kalkınma Bakanlığı internet sitesinden duyurulur.

Kalkınma Bakanlığında Tanıtım Programına kabul edildiği halde başlamayanlar 2. kez başvuruda bulunamazlar.

Başvuru formunda ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Programa katılmaktan men edilir. Ayrıca bu kişilerin Üniversitelerine söz konusu durum yazılı olarak bildirilir. Bakanlık arşivinde bu kişilere ilişkin kayıtlar tutularak, Kalkınma Bakanlığına iş için müracaatta bulundukları takdirde taleplerinin değerlendirilmesinde bu kayıtlar dikkate alınır. Eylemi suç teşkil edenler hakkında da cezai takibatta bulunulur.

 Dönemler ve Başvuru Tarihleri

Program Dönemleri                                                                 (Başvuru Başlama - Bitiş)

Yaz Dönemi (Temmuz)                                                               01 Nisan - 30 Nisan 

Kış Dönemi (Şubat)                                                                     01 Kasım - 30 Kasım

 Yaz Dönemi; Temmuz ayının ilk Pazartesi günü başlar. Kış Dönemi ise; Şubat ayının ilk Pazartesi günü başlar.

Toplam (2) dönemden oluşan Tanıtım Programı, her dönem Pazartesi günü başlangıç olmak üzere 3 gün boyunca 13:45-17:30 saatleri arasında yürütülür.

Tanıtım Programını tamamlayanlara; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Tanıtım Programı Katılım Belgesi" verilir. Söz konusu belgeye hak kazanmak için Programa katılımda devamlılık esastır. Bir günden fazla Programa katılınmaması durumunda ilgiliye belge verilmez.

 Yükümlülükler

Kalkınma Bakanlığında Tanıtım Programına katılanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi halde, öğrencinin programa katılımına son verilerek, bu durum ilgilinin üniversitesine bildirilir.

 Bilgi İçin: (0312) 294 69 43 – (0312) 294 69 23

 

Eski Site