Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 Kış ve Yaz Dönemi Staj Programı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

2018 Kış Dönemi ve Yaz Dönemi İsteğe Bağlı Staj Duyurusu

 

2017-2018 yarıyıl tatilinde (Ocak-Şubat) staj yapmak isteyen ALKÜ  İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans, İşletme ve Uluslararası Ticaret Bölümü 4. SINIF ve 3. SINIF öğrencilerinin (4. Sınıf öğrencileri öncelikli) başvuruları 06 Kasım 2017-30 Kasım 2017 tarihleri arasında, ayrıca 2018 yaz tatilinde staj yapmak isteyen ALKÜ  İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans, İşletme ve Uluslararası Ticaret Bölümü 3. SINIF ve 2. SINIF öğrencilerinin başvuruları ise 12 Mart 2018-12 Nisan 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir.

 

İlk etapta Kış Döneminde Staj yapmak isteyen ALKÜ  İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans, İşletme ve Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri taleplerini aşağıdaki belgeleri tamamlayarak 30 Kasım 2017 tarihinden önce İşletme Fakültesi UTİ öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz YILDIRIM’a teslim edeceklerdir. Yaz dönemi için belge teslim tarihi son günü 12 Nisan 2018’dir. Yapılacak ön değerlendirme sonrasında staj başvuru formları resmi bir üst yazı ile toplu olarak Bakanlığa gönderilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1-Öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumundan alacakları, öğrenim gördükleri bölüm, sınıf ve  halen öğrenime devam ettiklerini belirten resmi belge (Kurum onaylı Öğrenim Belgesi),

2-T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi,

3- Not ortalaması 4 üzerinden en az 2 ve üzeri olmak (Transkript fotokopisi)

4- Başvuru Formu (Doç. Dr. Oğuz Yıldırım’dan alınacak-İşletme Fakültesi 3. Kat 35 Nolu oda)

Önemli Notlar

1.Kış Dönemi stajı için öncelik 4. sınıf öğrencileri olmak üzere 3. sınıf öğrencileri de başvuru yapabilir. Staj süresi kış dönemi için 1 ay yaz dönemi için 1 ile 3 ay arasında değişmektedir.

2. Staj başvuruları kabul olunan öğrencilere Bakanlık tarafından kabul yazısı gönderilmektedir.

3.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez birimleri için yapılacak staj başvurularının sonuçları, Bakanlığın internet sitesinde “Duyurular” kısmında, başvuru sürelerinin bitiminden itibaren bir ay içinde yayımlanacaktır.

4. Staja devam zorunludur. Staj, hafta içi mesai saatleri içinde tam gün süreli olarak yapılır. Staj yapan stajyere ücret ödenmez.

 

STAJ TERCİHİ YAPILACAK MERKEZ BİRİMLER (Ankara)

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM)

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  EK - 1

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

……………………………………………….

………………………………………………

 

1 – KİMLİK BİLGİLERİ

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

ADRES

 

TELEFON

E-MAİL (E-POSTA)

 

2 – EĞİTİM DURUMU

ÜNİVERSİTE – BÖLÜM          :

SINIF - NOT ORTALAMASI    :

YABANCI DİLİ VE SEVİYESİ  :

KULLANILABİLEN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI - DİLLERİ :

 

 

 

3– STAJ TALEP BİLGİLERİ

STAJ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ:

STAJ YAPMAK İSTEDİĞİ BİRİM    :

 

Yukarıda tarafımca beyan edilen bilgiler doğrultusunda, staj talebim hakkında gereğinin yapılmasını bilgilerinize ve müsaadelerinize arz ederim.

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                …./…./…..

                                                                                                                                                           ADI SOYADI

 

 

                                                                                                                                                                      İMZA

Staj için Gerekli Evraklar

1- Öğrenim Belgesi

2- Kimlik fotokopisi (Nüfus Cüzdanı-T.C. Numarası yazılı olacak)

3-Varsa zorunlu Okul Staj Formu

 

(*) 1)  İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde staj yapmak isteyen kişiler, o ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne,

(**)  2) Merkez Teşkilatında staj yapmak isteyen kişiler ise Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

Eski Site