STAJ BAŞVURUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TANITIM PROGRAMI​​

 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın görev ve işlevlerini tanıtmak ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019 Kış Dönemi Tanıtım Programına başvurular 16 Kasım-30 Kasım 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru Şekli ve Aranan Şartlar

 

Tanıtım Programına her dönem için azami (100) kişi kabul edilir ve not ortalamasına göre (en yüksek nottan başlayarak) sıralama yapılır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tanıtım Programına katılacaklarda; başvuru tarihinde 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı alımında tercih edilen bölümlerinin veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun 3 veya 4. sınıf öğrencisi olmak, aynı bölümler itibarıyla 4 yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olmak veya yüksek lisans öğrencisi olmak ve transkriptin kümülatif ortalamasının 4 üzerinden 3 ya da 100 üzerinden 75 olması şartları aranır. Kontenjanın dolmaması halinde, not ortalaması 3’ün altında veya 2. sınıf öğrencisi olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınabilir.

Başvuru şekli;

  • Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tanıtım Programına internet üzerinden online olarak başvuru yapabilirsiniz.
  •  

Talebi kabul edilenler; Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesinden duyurulur.

 

Strateji ve Bütçe Başkanlığında Tanıtım Programına kabul edildiği halde başlamayanlar 2. kez başvuruda bulunamazlar. Başvuru formunda ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Programa katılmaktan men edilir. Ayrıca bu kişilerin Üniversitelerine söz konusu durum yazılı olarak bildirilir. Başkanlık arşivinde bu kişilere ilişkin kayıtlar tutularak, Strateji ve Bütçe Başkanlığına iş için müracaatta bulundukları takdirde taleplerinin değerlendirilmesinde bu kayıtlar dikkate alınır. Eylemi suç teşkil edenler hakkında da cezai takibatta bulunulur.

 

Dönemler ve Başvuru Tarihleri

 

 Program Dönemleri                                                  (Başvuru Başlama – Bitiş)

—————————-                                                     ———————————-

Yaz Dönemi                                                                   01 Nisan – 30 Nisan

Kış Dönemi                                                                    16 Kasım – 30 Kasım

 

Koşullara göre Yaz Dönemi; Temmuz ayının ilk Pazartesi günü başlar. Kış Dönemi ise; Şubat ayının ilk Pazartesi günü başlar. Toplam (2) dönemden oluşan Tanıtım Programı, her dönem Pazartesi günü başlangıç olmak üzere 3 gün boyunca 13:30-17:30 saatleri arasında yürütülür.

 

Tanıtım Programını tamamlayanlara; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Tanıtım Programı Katılım Belgesi” verilir. Söz konusu belgeye hak kazanmak için Programa katılımda devamlılık esastır. Bir günden fazla Programa katılınmaması durumunda ilgiliye belge verilmez.

 

Yükümlülükler

 

Strateji ve Bütçe Başkanlığında Tanıtım Programına katılanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi halde, öğrencinin programa katılımına son verilerek, bu durum ilgilinin üniversitesine bildirilir.

 

Bilgi İçin: (0312) 294 69 60 – (0312) 294 69 58 Ayrıca Doç. Dr. Oğuz Yıldırım

 

Eski Site