İSTEĞE BAĞLI STAJ (RESMİ KURUMLAR)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 2019 SPK EĞİTİM SEMİNERİ BAŞVURU KLAVUZU için TIKLAYINIZ.  

 

2019 ŞUBAT DÖNEMİ SPK EĞİTİM SEMİNERİ

 

 Başvurular www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) üzerinden SPK linkine ulaşarak yapılacaktır.

1. Eğitim Seminerine Katılmak İçin Başvurabilecekler

a- İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret, İşletme ve Ekonomi ve Finans bölümlerinin, üçüncü ve dördüncü sınıfında okumakta olan öğrenciler ile başvuru tarihinde ikinci sınıftan üçüncü sınıfa, üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçtiklerini belgeleyen öğrenciler, b-Halen Yüksek Lisans öğrencisi olup 2017 yılında lisansdan mezun olan öğrenciler başvurabilir. Her öğrenciye bir kez seminere katılma hakkı tanınır.

2. Seminer Dönemi, Seminer Süresi ve Başvuru Tarihleri

Seminer programı 28 Ocak 2019 – 1 Şubat 2019 ve 4 Şubat 2019 – 8 Şubat 2019 tarihleri arasındaki 5’er işgünlük sürede sabah ve öğleden sonra grubu olmak üzere ders anlatımı ve örnek olay incelemesi şeklinde düzenlenecektir. 

a. Başvurular, sadece e-Devlet üzerinden alınacaktır. İnternet başvuruları, www.turkiye.gov.tr adresinde 17.12.2018 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 28.12.2018 Cuma günü saat 24.00'e kadar devam edecektir.

b. Kontenjan fazlası başvuru olması durumunda adaylar arasında elektronik kura çekilecek ve sonuçlar 02.01.2019 tarihinde www.turkiye.gov.tr adresinde TC kimlik numarası ile sorgulanabilecektir. Adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

c. 02.01.2019 tarihinde çekilecek kurada ismi çıkan adayların seminere katılma haklarının iptal edilmemesi için 06.01.2019 Pazar günü saat 24.00’e kadar e-Devlet üzerinden katılım durumlarını bildirmeleri gerekmektedir. 

d. 06.01.2019 tarihine kadar katılım durumlarını bildirmeyen adayların başvuruları ve seminere katılma hakları iptal edilir. Seminere katılamayacağını bildirenler ile başvurusu iptal edilen adayların yerine, kontenjanın doldurulması amacıyla elektronik başvuruda bulunanlar arasından yeniden adaylar belirlenir ve 08.01.2019 tarihi itibariyle www.turkiye.gov.tr adresinde TC kimlik numarası ile sorgulanabilir.

e. Seminerlere katılacağını bildirmesine rağmen gerekçesiz olarak seminere gelmeyenlerin hakkı başka bir döneme devredilemez ve diğer adayların şansını azaltma nedeni ile tekrar başvuru yapmaları engellenir.

f.  Seminer için başvuran adayların adli sicil sorgulamaları Kurulumuz tarafından yapılacaktır.

3. Seminerin Yapılacağı Yerler:  

     Seminer;

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ankara merkez binasında (Eskişehir Yolu 8. Km No:156 / 06530 Çankaya/Ankara [Orta Doğu Teknik Üniversitesi karşısı])

* İstanbul Temsilciliği'nde (Harbiye Mahallesi, Askerocağı Caddesi No:15 Şişli/İstanbul [İnönü Stadyum’u arkasında Süzer Plaza]) yapılacaktır.

Ulaşım ve konaklama hususları öğrencilerin sorumluluğundadır. Okullarından/işyerlerinden izin alacak veya seminer süresince yurtta kalacak kişiler, katılım durumlarını bildirdikten sonra seminere kabul edildiklerine ilişkin bir belgeyi e-Devlet üzerinden alabileceklerdir.

* SPK’nın yurda yerleştirme, hangi yurtta kalınabileceği, yurt ücretleri, ulaşım vb. konularda bilgisi ve yapabileceği bir şey yoktur.

4. Devamsızlık:

Seminer dönemi boyunca her gün yoklama alınır ve mazeret bildirmek koşuluyla seminere 1 gün devamsızlık hakkı bulunmaktadır. 5 iş günü süren seminere 2 gün gelmeyen adaylara “Katılım Belgesi” (Sertifika) verilmez.

5. Seminerle ilgili sorular için egitimsemineri@spk.gov.tr adresine e-posta gönderilebilir veya (312) 292 82 68 numaralı telefon aranabilir. Ayrıca UTİ Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz YILDIRIM’dan bilgi alınabilir.

 

--- --- --- --- ---

 

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TANITIM PROGRAMI​​

 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın görev ve işlevlerini tanıtmak ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019 Kış Dönemi Tanıtım Programına başvurular 16 Kasım-30 Kasım 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru Şekli ve Aranan Şartlar

 

Tanıtım Programına her dönem için azami (100) kişi kabul edilir ve not ortalamasına göre (en yüksek nottan başlayarak) sıralama yapılır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tanıtım Programına katılacaklarda; başvuru tarihinde 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı alımında tercih edilen bölümlerinin veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun 3 veya 4. sınıf öğrencisi olmak, aynı bölümler itibarıyla 4 yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olmak veya yüksek lisans öğrencisi olmak ve transkriptin kümülatif ortalamasının 4 üzerinden 3 ya da 100 üzerinden 75 olması şartları aranır. Kontenjanın dolmaması halinde, not ortalaması 3’ün altında veya 2. sınıf öğrencisi olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınabilir.

Başvuru şekli;

  • Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tanıtım Programına internet üzerinden online olarak başvuru yapabilirsiniz.
  •  

Talebi kabul edilenler; Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesinden duyurulur.

 

Strateji ve Bütçe Başkanlığında Tanıtım Programına kabul edildiği halde başlamayanlar 2. kez başvuruda bulunamazlar. Başvuru formunda ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Programa katılmaktan men edilir. Ayrıca bu kişilerin Üniversitelerine söz konusu durum yazılı olarak bildirilir. Başkanlık arşivinde bu kişilere ilişkin kayıtlar tutularak, Strateji ve Bütçe Başkanlığına iş için müracaatta bulundukları takdirde taleplerinin değerlendirilmesinde bu kayıtlar dikkate alınır. Eylemi suç teşkil edenler hakkında da cezai takibatta bulunulur.

 

Dönemler ve Başvuru Tarihleri

 

 Program Dönemleri                                                  (Başvuru Başlama – Bitiş)

—————————-                                                     ———————————-

Yaz Dönemi                                                                   01 Nisan – 30 Nisan

Kış Dönemi                                                                    16 Kasım – 30 Kasım

 

Koşullara göre Yaz Dönemi; Temmuz ayının ilk Pazartesi günü başlar. Kış Dönemi ise; Şubat ayının ilk Pazartesi günü başlar. Toplam (2) dönemden oluşan Tanıtım Programı, her dönem Pazartesi günü başlangıç olmak üzere 3 gün boyunca 13:30-17:30 saatleri arasında yürütülür.

 

Tanıtım Programını tamamlayanlara; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Tanıtım Programı Katılım Belgesi” verilir. Söz konusu belgeye hak kazanmak için Programa katılımda devamlılık esastır. Bir günden fazla Programa katılınmaması durumunda ilgiliye belge verilmez.

 

Yükümlülükler

 

Strateji ve Bütçe Başkanlığında Tanıtım Programına katılanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi halde, öğrencinin programa katılımına son verilerek, bu durum ilgilinin üniversitesine bildirilir.

 

Bilgi İçin: (0312) 294 69 60 – (0312) 294 69 58 Ayrıca Doç. Dr. Oğuz Yıldırım

 

Eski Site